طی نامه‌ای از سوی 57 نماینده مجلس صورت گرفت:

تقدیر از رییس جمهور برای اقدامات وزارت جهادکشاورزی

مجلس

57 نماینده مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور از اقدامات وزارت جهادکشاورزی در حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی اراضی تقدیر کردند.

57 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از اقدامات وزارت جهادکشاورزی در حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی اراضی تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، ضرغام صادقی در نشست علنی امروز (7بهمن) مجلس٬ نامه 57 نفر از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور را اعلام وصول کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: نمایندگان در این نامه از مجموعه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی اراضی تقدیر کرده‌اند.

کد N696711