کمک 300 میلیون دلاری استرالیا به افغانستان

سیاسی

وزیر خارجه استرالیا گفت: کانبرا در سال های 2015 تا 2017 مبلغ 300 میلیون دلار برای تقویت بخش های خصوصی و اقتصادی به افغانستان کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزیر خارجه استرالیا که به افغانستان سفر کرده است، از کمک 300 میلیون دلاری کشورش به افغانستان در دو سال آینده خبر داد.

خانم جولی بیشوپ در نشست مشترک خبری با عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفت: در سال های 2015 تا 2017 مبلغ 300 میلیون دلار برای تقویت بخش های خصوصی و اقتصادی افغانستان کمک می کند.

وی افزود: استرالیا به کمک های خود به دولت و مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت افغانستان از کمک های کشور استرالیا در بخش های مختلف نظامی و غیر نظامی به کشورش قدردانی کرد و خواهان ادامه همکاری کشور استرالیا با دولت و مردم افغانستان شد.