ادعای زد و بند در پارلمان افغانستان درباره تایید برخی اعضای کابینه

سیاسی

برخی گزارشات حکایت از معامله در پارلمان افغانستان در رابطه با تابیعت دوگانه وزرای پیشنهادی دولت وحدت ملی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، موضوع تابیعت دوگانه برخی از وزرای پیشنهادی افغانستان جنجال های زیادی را در فضای سیاسی این کشور به راه انداخته  و رای اعتماد مجلس به کابینه این کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. اما شنیده می شود برخی از نمایندگان با گرفتن مبالغ قابل توجه و امتیازات مالی، با این وزرا وارد معامله شده اند.

شریفی بلخابی، نماینده ولایت سرپل در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: «ادعای زد و بند در پارلمان فقط یک شایعه است و اثبات این موضوع باید توسط اسناد و مدارک صورت بگیرد و من این موضوع را تایید نمی کنم»

این نماینده پارلمان افغانستان در خصوص لغو تابعیت دوم برخی از وزرای پیشنهادی دولت وحدت ملی افزود: « لغو تابعیت دوم مدتی نسبتا طولانی را در برخواهد گرفت؛ برخی از وزرای پیشنهادی، سند لغو تابعیت دوم خود را به ما تحویل داده اند و این اطمینان را برای ما حاصل کرده اند»