نماینده تهران: محمدرضارحیمی هنوز چند پرونده باز در دادگاه دارد/به قاضی پرونده او بایدمدال افتخار داد

محمد رضا رحیمی,محمود احمدی‌ نژاد

نسیم آنلاین نوشت:

نادران گفت: حکم رحیمی باید پر بارتر از این می‌شد، پرونده برخی جرائم وی همچنان مفتوح است.

نماینده تهران در مجلس گفت: در پرونده‌های فساد، شاهد فشارهای وارده برخی جریانات به شخص رئیس قوه قضائیه بودم. به خاطر مقاومت قاضی مدیر خراسانی باید به وی مدال افتخار داد.

الیاس نادران در همایش تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای مبارزه با فساد اقتصادی، با بیان اینکه از سال 83 با رحیمی مخالف بودم، گفت: درمجلس هفتم هم 216 نماینده نامه‌ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس وقت قوه قضائیه دادند که نشانه حساسیت‌ های مجلس در این خصوص بوده است.

او گفت: یکی دیگر از پرونده‌های فساد در چند سال اخیر، پرونده شهرام جزایری بود که در آن شاهد بودیم وی به همه رشوه می‌داد و اولین کسی که چک را رد کرد، مبدأیی برای کشف یک فساد اقتصادی بزرگ شد.

نادران در خصوص پرونده رحیمی نیز گفت: به دلیل سازمان یافته بودن جرم وی، حکم باید بیش از این می‌شد، همچنین به دلیل مقاومت قاضی پرونده در برابر فشارها باید به وی مدال افتخار داد.

 

23231

 

کد N696576