تقدیر 157 نماینده از یکپارچه سازی زمین های کشاورزی

سیاسی

157 نماینده مجلس شورای اسلامی از یکپارچه سازی زمین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی 157 نماینده در نامه ای خطاب به رئیس جمهور از مجموع اقدمات وزارت جهاد کشاروزی نسبت به یکپاربچه سازی  زمین های کشاروی تقدیر کردند.