فیلم/وقوع توفان برف بی سابقه در نیویورک

سیاسی

توافان سهمگین برف شمال شرقی آمریکا را در برگرفته بطوریکه 20 درصد از این کشور تحت تاثیر بار سنگین برف قرار گرفته است.این وضعیت موجب لغو هزاران پرواز و تعطیلی بسیاری از مدارس و مشاغل شده است.

بر اساس این گزارش، فرمانداران شش ایالت شرقی آمریکا اعلام وضعیت فوق العاده کرده اند و پیش بینی می شود که بارش سنگین برف زندگی 60 میلیون نفر را در بیش از 10 ایالت با مشکل مواجه کند. 

در همین رابطه اداره هواشناسی ملی آمریکا هشدار داد امکان بارش برف تا ارتفاع 76 سانتیمتری در برخی از شهرها وجود دارد. همچنین این اداره از امکان وزش بادهایی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت در نیویورک خبر داده است.

فیلم/وقوع توفان برف بی سابقه در نیویورکتوافان سهمگین برف شمال شرقی آمریکا را در برگرفته بطوریکه 20 درصد از این کشور تحت تاثیر بار سنگین برف قرار گرفته است.این وضعیت موجب لغو هزاران پرواز و تعطیلی بسیاری از مدارس و مشاغل شده است.