مفتح در نشست خبری:

۴۱ هزار میلیارد تومان برای بودجه های عمرانی ۹۴ پیش بینی شد

سیاسی

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ۴۱ هزار میلیارد تومان برای بودجه های عمرانی سال ۹۴ پیش بینی شد که این رقم نسبت به سال گذشته رشد ۱۱ هزار میلیارد تومانی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۴ کل کشور در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به مصوبات بخش های درآمدی بودجه گفت: سهم شرکت نفت از صادرات میعانات گازی و نفت ۱۴.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد، ارزش صادرات گاز طبیعی۲۰ درصد از خالص صادرات گاز طبیعی پس از کسر واردات  گاز تعیین شد که این رقم باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

وی گفت: عوارض گاز طبیعی ۲.۱ هزار میلیارد تومان تصویب شد و به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده شد که از محل آموزش های غیر رسمی با مشارکت بخش غیر دولتی جهت توسعه زیرساخت های مهارت آموزی هزینه کند.

نماینده تویسرکان بر اساس مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق دولت تکلیف شد که برای تکمیل مجتمع های آبرسانی ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشته و طی ۸ سال عودت دهد.

وی با اشاره به بحث های درآمدی و قیمت نفت گفت:  مقرر شد ۵۳.۷ هزار میلیارد ریال در ردیفی که برای درآمدهای نفتی مشخص بوده است بابت درآمدهای نفتی تعیین شود، در سیاست گذاری مالی برای قیمت نفت تعیین کردیم برای آنکه بودجه تراز  و هزینه های جاری  تامین شود ۵۳.۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات آن  در بودجه را در نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به قیمت ارز گفت: قیمت ارز در قانون برنامه ۵ ساله توسعه رژیم شناور مدیریت شده دارد و بانک مرکزی موظف است توازن قیمت ارز را  برا اساس قدرت صادرات و اقتصاد داخلی و بر اساس ویژگی های قانون برنامه ۵ ساله تعیین کند.

سخگوی کمیسیون تلفیق افزود: نرخ دلار که در لایحه از سوی دولت ارائه شده بود در کمیسیون تلفیق دست نخورده ماند. این رقم را با فرض رقمی که دولت در لایحه ارائه داده بود در نظرگرفته ایم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه در بودجه نویسی به سمت سیاست های مالی یک بار ارتقا پیدا کرده ایم ادامه داد:  با در نظر گرفتن توسعه های جهانی که می تواند قیمت نفت را در سال آینده  به هر قمیتی رقم بزند، قیمت نفت را با انعطاف ها و در نظر گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته ایم.

این نماینده مجلس گفت: برای بودجه های عمرانی حدود ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان از بودجه نفت، ۱۱ هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت و خزانه و ۲.۵ هزار میلیارد تومان از سایر واگذاری های دولتی تعیین کردیم که در مجموع ۴۱ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی سال ۹۴ پیش بینی شده است. این رقم در سال ۹۳، ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه که در بودجه امسال  منبع تامین شده برای فعالیت های عمرانی رشد داشته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ۱۵۵ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات جاری در سال ۹۴ در نظر گرفته شده که این رقم در لایحه دولت ۱۶۶  هزار میلیارد تومان بود.

وی  گفت: در شش ماه اول سال مقرر شد که ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش بودجه جاری و عمرانی ابلاغ شود و در ۶ ماه دوم سال مابقی رقم تصویب شده ابلاغ شود. اگر درآمدها در سال ۹۴ از آنچه در بودجه تصویب شده در شش ماه اول به سقف مورد نظر برسد نیازی به متمم بودجه در سال آینده نخواهیم داشت که این از جمله انعطاف های در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده است.

مفتح  با اشاره به اینکه بودجه سال اینده منعطف و مطابق با واقعیت نوشته شده است خاطرنشان کرد: گام بلندی در جهت تفکیک بودجه از درآمدهای نفتی داشته ایم.