کشتیهای گارد ساحلی چین وارد جزایر مورد مناقشه با ژاپن شدند

سیاسی

ژاپن بار دیگر از ورود دو فروند کشتی گارد ساحلی چین به جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن در دریای چین شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو با اشاره به ورود دو فروند کشتی گارد ساحلی چین به جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن در دریای چین شرقی گزارش داد که کشتیهای گارد ساحلی چین پس از هشدار گارد ساحلی ژاپن این منطقه را ترک کردند.

به گفته مقر گارد ساحلی منطقه ای ژاپن در «ناها» واقع در استان «اوکیناوا»، این سومین بار در سال جاری میلادی است که کشتیهای گشت ساحلی چین وارد آبهای قلمرو ژاپن می شوند.

تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و فیلیپین از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است. جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.

آمریکا نیز کنترل جزایر سنکاکو را با ژاپن خوانده و تاکید کرده است که پیمان امنیتی و همکاری دوجانبه آمریکا-ژاپن این جزایر را پوشش می دهد و مخالف هر گونه تلاش یکجانبه برای تضعیف کنترل ژاپن بر این جزایر است.