اعلام آمادگی مردم برای مقابله با داعش در افغانستان

سیاسی

ده ها نفر در ولایت بلخ افغانستان به شورای ولایتی این استان رفته و برای مبارزه با طالبان و داعش در افغانستان اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، این گروه که با عنوان «گروه مرگ» خود را معرفی می کنند، با قاطعیت تمام اظهار داشتند از حضور طالبان و داعش در افغانستان هیچ هراسی نداشته و در کنار نیروهای امنیتی ایستادگی و مبارزه خواهند کرد.

شکل گیری این گروه، حرکتی نو و جدید بر ضد طالبان و داعش در افغانستان است.

گفتنی است از آغاز طرح دفاع مستقلانه نیروهای امنیتی افغانستان، نهادها و گروه های مختلف دولتی و خصوصی این کشور به خصوص در شمال افغانستان، حمایت قاطع و همه جانبه شان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند.