وزیر خارجه پرتغال در گفتگو با مهر:

اهمیت داشتن روابط سازنده برای ایران و غرب/ تحریم ها لغو شود

سیاسی

وزیر امور خارجه پرتغال در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر لزوم لغو تحریم ها علیه تهران به اهمیت داشتن روابط سازنده میان ایران و غرب اشاره کرد.

«روی ماشه ته» در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با موضع پرتغال در قبال برنامه هسته ای ایران گفت: فکر می کنم که ایران و غرب باید خود را برای ایجاد روابط سازنده آماده کنند و مذاکرات هسته ای را به شیوه ای مسالمت آمیز حل کنند.

روی ماشه ته تاکید کرد: این موضوع برای طرفین مذاکرات هسته ای از جمله تهران، واشنگتن، اروپا و جامعه جهانی مهم و اساسی است زیرا حل اختلافات بگونه ای که تضمین کننده منافع هر دو طرف باشد، باعث ایجاد روابط ایمن میان طرفین می شود.

وی با محتمل دانستن توافق هسته ای غرب با ایران در آینده نزدیک در عین حال خواستار شفاف سازی در ایجاد روابط متوازن میان تهران و غرب شد.

روی ماشه ته با اشاره به رایزنیهای خود با اروپا درباره برنامه هسته ای ایران گفت: امیدوار به حل ابهامات در این باره هستم زیرا حل این موضوع برای پیشرفت اقتصادی در جهان بسیار مهم است.

وزیر خارجه پرتغال همچنین لازمه پیشرفت در همکاریهای اقتصادی و برنامه هسته ای ایران را لغو تحریم ها توصیف کرد و گفت درصورتیکه تحریم ها برداشته شود همکاریها میان دو طرف افزایش می یابد.

در همین رابطه جو حاکم بر سنای آمریکای در مورد مذاکرات هسته ای ایران با اقدام روز گذشته ۱۱ سناتور در حمایت از گفتگوهای در حام انجام میان کشورهای ۱+۵ و جمهوری اسلامی، وارد فاز جدیدی شده است.

گفتگو از معصومه زارع