سفر دبیر کل سازمان همکاری اسلامی به کابل

سیاسی

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی برای یک سفر سه روزه و دیدار با مقامات افغانستان امروز وارد کابل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی برای یک سفر سه روزه و دیدار با مقامات افغانستان امروز وارد کابل می شود.

دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در جده با انتشار بیانیه ای گفت که ایاد امین مدنی دبیرکل سازمان همکاری اسلامی امروز وارد کابل خواهد شد.

براساس این گزارش، وی در دیدار با اشرف غنی و عبدالله عبدالله مدیر اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، در مورد افزایش روابط دو جانبه میان سازمان همکاری اسلامی و افغانستان در عرصه های مختلف گفتگو خواهد کرد.