هیئت دولت تصویب کرد:

اختصاص یکصد میلیارد ریال برای اجرای کمربند سبز مشهد

دولت

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 1/ 11/ 1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ یکصد میلیارد برای اجرای کمربند سبز شهر مشهد در اختیار استانداری خراسان رضوی قرار می ‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

به گزارش ایلنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای کمربند سبز شهر مشهد در اختیار استانداری خراسان رضوی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 1/ 11/ 1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

کد N695576