یورش نظامیان آل خلیفه با گاز سمی به تظاهرات کنندگان بحرینی

سیاسی

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان آل خلیفه با گازهای سمی به تظاهرات کنندگان در مناطق بوری و البلاد القدیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان آل خلیفه با گازهای سمی به سوی منازل شهروندان بحرینی در منطقه بوری خبر دادند.

این منابع همچنین از سرکوب تظاهرات مردم در منطقه البلاد القدیم که از قریب یک ماه قبل یعنی زمان بازداشت شیخ علی سلمان تاکنون همچنان ادامه دارد خبر دادند.