فیلم/ مرگ مشکوک یک زن در اعتراضات خونین مصر

سیاسی

تظاهرات خونین روز گذشته مصر با کشته شدن یک معترض زن که در کنار همسرش در حال شعار دادن بود، همراه بود.

فیلم/ مرگ مشکوک یک زن در اعتراضات خونین مصرتظاهرات خونین روز گذشته مصر با کشته شدن یک معترض زن که در کنار همسرش در حال شعار دادن بود، همراه بود.