هئیت وزیران تصویب کرد؛

عضویت رئیس سازمان انرژی اتمی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

دولت

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به ترکیب اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت اضافه شد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به ترکیب اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت اضافه شد.

به گزارش ایلنا در مصوبه هیأت وزیران آمده است:

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به ترکیب اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، موضوع بند 4 تصویب نامه شماره 111947/ت 49506 ه مورخ 30/5/1392 اضافه می گردد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی ایران و دفتر هیأت دولت ابلاغ کرد.

وظایف کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به شرح زیر است:

1- تنظیم و تدارک جلسات کارشناسی کمیسیون در امور مربوط به بخش های صنعت و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، نفت، آب، برق، راه، مسکن و شهرسازی و عمران روستایی، انرژی اتمی، هواشناسی، کشاورزی، منابع طبیعی، شیلات، دام و طیور

2- تنظیم دستور جلسات، موضوعات و گزارشهای قابل طرح در کمیسیون

3- تهیه گزارشهای مربوط به نحوه تشکیل و فعالیتهای کمیسیون

4- اجرای مقررات مربوط به کمیسیون

5- برقراری ارتباط با دستگاهها و مراجع ذی ربط به منظور استعلام نظر و کسب اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی پیشنهادها

6- تشکیل پرونده برای پیشنهادها و تکمیل اطلاعات و پاسخ استعلامها تا حصول نتیجه نهایی

7- استفاده از عناصر فرابخشی و راهبردی در موارد لزوم در فرایند تصمیم سازی، تلفیق عناصر مختلف فنی و کارشناسی و تامین اهداف پیشنهاد در قالب یک سند حقوقی، جهت تصمیم گیری کمیسیون

8- انطباق دادن تصمیمات کمیسیون با راهبردهای اساسی ابلاغی قوه مجریه، خط مشی ها و برنامه های مصوب دولت، روالها و اصول کلی مورد نظر دولت در این زمینه

9- اقدام لازم در مورد ارتقای سطح کیفی تصمیمات کمیسیون

10- هماهنگی مورد درباره تصمیمات کمیسیون با مراجع مختلف تصمیم گیری

11- مدیریت کارگروهها، نشستها و کمیسیون‌های فرعی که به تلفیق جنبه های مرتبط با موضوعات فرابخشی تصمیم گیری کمیسیون می‌پردازد.

12- تدوین و تنظیم تصمیمات و مصوبات و لوایح مصوب کمیسیون و تصمیمات اتخاذ شده در دولت در زمینه یادشده با رعایت فنون و اصول مربوط به تنظیم قوانین و مقررات

13- برقراری امکان مشارکت نخبگان، کارشناسان برجسته مراکز علمی و پژوهشی و مدیران با سابقه در تصمیم سازی کمیسیون.

ترکیب اعضای کمیسیون امورزیربنایی،صنعت و محیط زیست:

1- وزیرراه و شهرسازی (رییس کمیسیون)
2- وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رییس کمیسیون)
3- وزیر نیرو
4- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
5- وزیر نفت
6- وزیر صنعت، معدن و تجارت
7- وزیرکشور
8- وزیر ورزش و امور جوانان
9- وزیر جهاد کشاورزی
10- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
11- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
12- رئیس سازمان انرژی اتمی
13- رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
14- معاونت اجرایی رییس جمهور
15- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
16- رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

کد N695335