آشوریان در بیانیۀ محکومیت اهانت به پیامبر اعظم (ص):

توهین به مقدسات دینی و مذهب به معنی نقض حقوق انسانی است

سیاسی

آشوریان با صدور بیانیه محکومیت اهانت به پیامبر اعظم (ص) اعلام کردند: توهین به مقدسات دینی و مذهب به معنی نقض حقوق انسانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هموطنان آشوری کشورمان با صدور بیانیۀ محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم اسلام (ص) اعلام کردند: توهین به مقدسات دینی و مذهب به معنی نقض حقوق انسانی است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

تردیدی نیست که هیچ انسان منطقی و پایبند به اصول انسانی از کشته شدن تعدادی انسان در حادثه حمله به نشریه شارلی ابدو فرانسه حمایت نکرده و آن را محکوم می کنند. کشتای که با کج فهمی از اصول دین و ارزش های معنوی دین اسلام از سوی عده ای منحرف از این ارزش ها صورت پذیرفت، همان عده که به نام دین و اصول تحریفی خود از اسلام، سالهاست که در مناطق مختلف خاورمیانه و آفریقا انسان های بیگناه را قتل عام می کنند و عبادتگاههای آنها را تخریب می کنند.

ارزش های انسانی را لگدمال کرده و درصدد ارائه تصویری جدید از دین و اعتقادات مذهبی پیروان ادیان ابراهیمی هستند. تصویری که در آن با الهام از گفته هابز انسانها گرگ همدیگر هستند.

اما تاسف بارتر اینکه تنها چند روز بعد از این حادثه، نشریه مذکور اقدام توهین آمیز جدیدی را به نسبت به پیامبر گرامی اسلام انجام داد که به مانند توهین های قبلی خود آن را در راستای دفاع از آزادی بیان عنوان کرد.

آزادی بیان که تنها بر مبنای دفاع از بیان غربی و ترویج گفتمان هابزی بود. در این آزادی گویا قرار است ارزش های انسانی، دینی، اعتقادی، معنوی غیر غربیان به ضد ارزشها تبدیل شوند. پیامبران و بزرگان دینی ادیان مختلف را در مغایرت با نظام سکولار حاکم می دانند و درصدد هستند تا در دوران پسا استعماری نظامی با استفاده از قدرت نرم افکار و اندیشه های جوامع را زیر سلطه قرار دهند.

روحانیون، تشکل های ملی و مردم آشوری شهرستان ارومیه با همراهی دیگر هموطنان آشوری ایران این اقدامات وقیح را محکوم نموده و اعلام می داریم که ارزش های اجتماعی و اعتقادی انسانها محترم است و توهین به مقدسات دینی و مذهب، به معنی نقض حقوق انسانی آنان است. حقوقی که بنیان ادیان ابراهیمی بر آن بنا شده است و معتقدیم تکرار این گونه توهین ها، زیر پا گذاشتن کرامت انسانی است.

اعتقاد داریم هر اقدام خشونت آمیز تروریستی به نام دین به معنای انحراف از دین است و انسانها را به تعامل و همچنانیکه احترام به همدیگر دعوت می کنیم.