با حضور جلیلی؛

نخستین سند نقض حقوق بشر در انگلستان رونمایی شد

سیاست داخلی

گفتنی است كه این رونمایی با حضور سعید جلیلی و نمایندگان مجلس لاله افتخاری، محمدابراهیم محبی و غلامرضا اسداللهی رونمایی شد.

اولین سند نقض حقوق‌بشر در انگلستان در سال‌های 2014-2013 رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین سند نقض حقوق‌بشر در انگلستان در سال‌های 2014-2013 امروز دوشنبه ششم دی ماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

گفتنی است كه این رونمایی با حضور سعید جلیلی و نمایندگان مجلس لاله افتخاری، محمدابراهیم محبی و غلامرضا اسداللهی رونمایی شد.

 

کد N694659