كنعانی مقدم به ایلنا خبر داد:

برنامه‌ها و آخرین فعالیت‌های حزب سبز ایران/ كمیپن احزاب سبز آسیایی در مقابله با جنگ

سیاست داخلی

از كلیه دبیران احزاب سبز آسیایی دعوت كرده‌ایم تا كمیپن احزاب سبز آسیایی در مقابله با در شیپور جنگ دمیدن آمریكا علیه كشورهای منطقه برای حفظ امنیت رژیم صیهونیستی تشكیل دهیم.

دبیركل حزب سبز ایران از نامه‌نگاری این حزب با وزارت خارجه و وزارت كشور برای تشكیل كمپین احزاب سبز آسیایی همزمان با كنگره این تشكل خبر داد.

حسین كنعانی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین فعالیت‌های حزب سبز گفت: با توجه به اینكه امسال پانزدهمین سالگرد تشكیل حزب سبز است، قصد داریم مراسم كنگره حزب نیز همزمان با كنفرانس صلح سبز در فروردین ماه سال آتی برگزار شود.

وی در خصوص شعار این كنگره اظهار داشت: شعار كنگره امسال ما «كهنه‌سربازان مخالف جنگ‌طلبی آمریكا در منطقه» است و به همین از كلیه دبیران احزاب سبز آسیایی دعوت كرده‌ایم تا كمیپن احزاب سبز آسیایی در مقابله با در شیپور جنگ دمیدن آمریكا علیه كشورهای منطقه برای حفظ امنیت رژیم صیهونیستی تشكیل دهیم.

دبیركل حزب سبز ایران ادامه داد: به همین منظور درخواست و اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و به وزارت خارجه نامه نوشته‌ایم و هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه برای دعوت از دبیران كل احزاب سبز آسیایی صورت گرفته است.

كنعانی مقدم در پایان درباره سخنرانان این كنگره تصریح كرد: از سران یكی از قوا، وزیر امور خارجه برای حضور و سخنرانی در همایش دعوت كرده‌ایم. مضافا اینكه دبیران كل احزاب آسیایی هم در این همایش حضور دارند.

کد N694190