یک نماینده حزب پیروز انتخابات:

انتخابات یونان همانند زلزله سیاسی بود

سیاسی

یکی از نمایندگان حزب چپ یونان انتخابات پارلمانی این کشور را به زلزله سیاسی تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،«ادیسئاس وودوریس» نماینده حزب سیریزا که در انتخابات پارلمانی یونان پیروز شده است درباره این پیروزی گفت :آنچه امروز رخ داد یک زلزله سیاسی است که اوضاع را به طور کامل در یونان تغییر می دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه این مسئله غیر قابل تصور بود،گفت: برای نخستین بار در یونان و حتی در اروپا مردم به وضوح به سیاست های ریاضتی که نه تنها ناعادلانه هستند بلکه فاجعه بار نیز هستند پاسخ منفی دادند.

این نماینده چپ گرا افزود یونان در سال دوهزار و ده، با داشتن بدهی که حدود صد و پانزده درصد تولید ناخالص داخلی بود با بحران رو به رو شد. چند سال بعد این بدهی به صد و هفتاد درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. حتی این دورنما وجود دارد که میزان بدهی به صد و نود درصد برسد. واضح است که این سیاست های ریاضتی اوضاع را بدتر کرده است.