سلطانی صبور خبر داد:

موافقت با تفحص از نحوه اعطای بورس از سال ۶۸ تاکنون

سیاسی

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای کمیسیون آموزش با تحقیق و تفحص از نحوه اعطای بورس تحصیلی و جذب هیات علمی دانشگاهها از سال ۶۸ تاکنون خبر داد.

عطاءالله سلطانی صبور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درخواست تحقیق و تفحص از نحوه اعطای بورس تحصیلی و جذب هیات علمی دانشگاهها از سال ۶۸ تاکنون در جلسه امروز کمیسیون بررسی شده و با رای استمزاجی نمایندگان موافقت خود با این تحقیق و تفحص اعلام کردند.

نماینده مردم رزن ادامه داد: امروز همچنین جزئیات طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه فرهنگیان بررسی شد اما به دلیل عدم حضور برخی درخواست کنندگان رای گیری انجام نشد.

وی در خصوص محورهای این تحقیق و تفحص گفت: عدم استفاده از افراد توانمند، جهت گیری های سیاسی در انتصابات، عدم مدیریت مناسبت در استانها و برخورد نامناسبات در توزیع رشته ها از جمله محورهای تفحص از این دانشگاه بود.