درگیریها در لیبی و مالی محور مذاکرات رئیس جمهوری نیجر در الجزایر

سیاسی

رئیس جمهوری نیجر با هدف گفتگو درباره درگیریها در لیبی و مالی و تلاش‌ برای مقابله با تروریسم به الجزایر می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا از سفر سه روزه « ممدو ایسوفو» رئیس جمهوری نیجر به الجزایر با هدف گفتگو درباره توسعه روابط دوجانبه و همچنین مسائل بین المللی خبر داد.

این سفر به دعوت «عبدالعزیز بوتفلیقه » همتای الجزایری رئیس جمهوری نیجر انجام می شود و درگیریها در لیبی و مالی، تلاش‌ ها برای مقابله با تروریسم و همکاریهای امنیتی دوجانبه  و رایزنی در مورد مهاجران غیرقانونی از جمله موارد مورد گفتگو در دیدار رهبران نیجر و الجزایر است.