رسولی:

دولت سامانه‌ی رسانه‌ای خود را تقویت کند

دولت,رسانه

یک عضو بنیاد باران با بیان این که دولت یازدهم دستاوردهای مناسبی داشته است، اظهار کرد: دولت برای بیان دستاوردهای خود باید سامانه‌ی رسانه‌ای خود و ارتباط خود را با حامیان و عقبه اجتماعی خود تقویت کند.

یک عضو بنیاد باران با بیان این که دولت یازدهم دستاوردهای مناسبی داشته است، اظهار کرد: دولت برای بیان دستاوردهای خود باید سامانه‌ی رسانه‌ای خود و ارتباط خود را با حامیان و عقبه اجتماعی خود تقویت کند.

حسن رسولی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایسنا، با اشاره به اینکه مقایسه شرایط بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم در مقایسه با 8 سال قبل نشان دهنده‌ی عمق مشکلات کشور از یک سو و ترسیم کننده موفقیت‌های دولت روحانی از سوی دیگر است، گفت: دو دولت قبلی نزدیک به 800 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشتند اما کشور را با رشد منفی تولید ناخالص داخلی تحویل دادند.

وی در ادامه افزود: دولت قبل در سایر عرصه‌ها هم روند قانون‌گریزانه‌ای در پیش گرفته بود و در این مدت عمده نظامات اداری، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور دچار تخریب و ناکارآمدی شده بود.

به گفته‌ وی، دولت با تکیه بر آراء مردم تغییرات اساسی در نحوه کشورداری ایجاد کرد و هم در حال حاضر و هم در عرصه‌ی قضاوت تاریخی آیندگان می‌توان به این دولت نمره‌ی قابل قبولی داد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با اشاره به این که اکنون منتقدان دولت بر سیاست خارجی انتقاد وارد می‌کنند، گفت: این منتقدان می‌دانند که اگر دولت در عرصه‌ی سیاست خارجی موفق شود افکار عمومی بین این دولت و دو دولت قبلی قضاوت می‌کند. بنابراین نسبت به قدم زدن ظریف با کری انتقاد می‌کنند. در واقع آنها می‌دانند موفقیت دولت در این عرصه به معنای ناتوانی دولت قبل و جریان پشتیبان سیاسی او در میان مردم تلقی می‌شود در این شرایط آنها به سادگی قادر نخواهند بود که برای انتخابات مجلس آراء مردم را به دست آورند.

رسولی با اشاره به موفقیت‌های سیاست‌های دولت در عرصه‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی خاطر نشان کرد: ارزیابی مثبت از عملکردهای دولت به معنای بی توجهی به نقایص دولت و طرح تقاضای عمل رئیس جمهور به وعده‌های انتخاباتی خود نیست. اکنون مخالفت‌های سازمان‌یافته‌ای در جهت ناکام نشان دادن دولت در جریان است که یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با این جریان و انعکاس موفقیتهای دولت ، تجدید نظر در روابط و مناسبات دولت با حامیان و بدنه اجتماعی دولت است. اگر این تجدیدنظر صورت گیرد بهانه‌های جزیی که بیشتر رنگ و بوی فرار به جلو از حیث پاسخگو نبودن به رفتار دولت گذشته و حامیان آنها دارد، کمتر می‌تواند در سر راه دولت مانع ایجاد کند.

این عضو بنیاد باران در همین رابطه افزود: به نظر من رابطه دولت با حامیان خود ضعیف و نامناسب است و تجدیدنظر اساسی در تقویت ستاد سیاسی دولت بخصوص ستاد نرم‌افزاری و نیز سامانه‌ی دفاعی رسانه‌ی دولت لازم است. چرا که در این عرصه توازن قوا به نفع رقبای دولت بوده و تا زمانی که آنها برتری رسانه‌ای داشته باشند امکان بهره‌گیری از عقبه‌ی اجتماعی و ظرفیت عمومی به نفع مطلوب میسر نمی‌شود.به ویژه این که سیاست‌ورزی عمومی مردم ایران عمدتا معطوف به فصل انتخابات بوده و در ایام بین انتخابات عملا امکان نقش آفرینی قدرت ملی مردم مهیا نیست.

به گفته وی، دولت باید به دنبال تقویت و توان افزایی سامانه رسانه‌ای خود و برقراری انسجام گفتاری و رفتاری و کارآمدتر کردن ستاد سیاسی خود در عرصه‌های نرم افزاری باشد.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نوع انتقادات مخالفان دولت به لحاظ محتوا بسیار کم مانع بوده به گونه‌ای که نه تنها در سطح ملی اکنون نتوانسته حرکت خودجوش مردمی را علیه سیاست‌های دولت سامان دهد بلکه حتی در حد اجماع داخلی اصولگرایان نیز مورد قبول واقع نشده و روز به روز بخش خردگرای اصولگرایان فاصله‌ی خویش را از این نوع رفتارها بیشتر می‌کند.

این عضو بنیاد باران در پایان با بیان اینکه بیش از آن که نگران آثار رفتارهای رقبای دولت باشیم باید خواهان تربیت و افزایش توان عملیاتی و مجاب کننده‌ای دولت باشیم، گفت: امروز شخصیت‌هایی که در تریبون‌های مهم کشور از دولت قبل با عناوین مقدس نام می‌بردند با چرخشی 180 درجه به دنبال اثبات جدایی از دولت های نهم و دهم هستند.

انتهای پیام

کد N693857