رأی منفی یونانی‌ها به ریاضت اقتصادی/چپگراها پیروز شدند

ایرنا نوشت:

نتایج رسمی انتخابات یونان از پیروزی حزب چپگرای 'سیریزا' و شکست محافظه کاران حاکم حکایت دارد ؛ نتیجه ای که می تواند پایان ریاضت اقتصادی در یونان را به همراه داشته باشد.

به گزارش رویترز از آتن ، بر اساس نتایج اولیه انتخابات حزب چپگرای سیریزا 36.5 درصد آراء و حزب محافظه کار 'دموکراسی نوین' وابسته به آنتونیس ساماراس نخست وزیر یونان حدود 27 درصد آراء را کسب کرده است.

بر اساس این نتایج، حزب سیریزا بین 149 تا 151 کرسی پارلمان را در اختیار می گیرد و الکسیس سیپراس رهبر 40 ساله حزب سیریزا به مقام نخست وزیری یونان خواهد رسید. پارلمان یونان 300 کرسی دارد.

سیپراس در مقام نخست وزیری یونان اولین رییس یک دولت عضو منطقه یورو خواهد بود که با برنامه کمک های مالی مشروط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول مخالف است.

بازارهای مالی از ایجاد یک بحران مالی جدید در یونان در پی پیروزی حزب سیریزا نگرانند.

بر اساس این نتایج به نظر می رسد که مردم یونان به سیاست های ریاضت اقتصادی که چهار میلیون نفر یا حدود یک چهارم جمعیت کشور را در معرض فقر قرار داده است، 'نه' گفته اند.

بر اساس قوانین انتخاباتی پیچیده یونان، تعداد آرای مورد نیاز حزب سیریزا برای داشتن اکثریت مطلق بستگی به نحوه توزیع آراء بین احزاب مختلف دارد.

سیپراس رهبر حزب سیریزا قول داده است که یونان را در منطقه یورو حفظ کند اما با این حال ورود او به قدرت به معنای بزرگترین چالش در برابر سیاست های اتخاذ شده دولت های منطقه یورو در برابر بحران مالی خواهد بود.

سیپراس همچنین قول داده که مذاکرات با کمیسیون اروپا ، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول درباره کمک های مالی را تجدید و بخش زیادی از بدهی 320 میلیارد یورویی یونان را مستهلک کند.

او همچنین خواستار برداشتن بسیاری از تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر نهادهای اروپایی و افزایش حداقل سطح دستمزدها و کاهش قیمت ها برای حمایت از خانواده های فقیر است.

4949

کد N693647