فیلم/آثار باستانی حلب در معرض نابودی از سوی تروریستها

سیاسی

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: حلب به عنوان شهری تاریخی در سوریه بخشی از میراث جهانی از سوی سازمان ملل است که امروز تروریستها با اقدامات خرابکارانه خود در راستای محو این آثار باستانی حرکت می کنند.

فیلم/آثار باستانی حلب در معرض نابودی از سوی تروریستهاخبرگزاری مهر- گروه بین الملل: حلب به عنوان شهری تاریخی در سوریه بخشی از میراث جهانی از سوی سازمان ملل است که امروز تروریستها با اقدامات خرابکارانه خود در راستای محو این آثار باستانی حرکت می کنند.