انتقاد فرمانده یک گردان مبارز از تلاش های تجزیه طلبانه در عراق

سیاسی

دبیر کل گردانهای حزب الله عراق به انتقاد از طرح های تجزیه طلبانه ای که از سوی صهیونیستها در عراق دنبال می شود، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رووداو، شیخ عباس المحمداوی دبیر کل گردانهای حزب الله در عراق ضمن انتقاد از کسانی که به دنبال تجزیه عراق هستند اعلام کرد: افرادی که خواستار تجزیه عراق به سه ایالت هستند بهتر است خون شهدای عراق را گرامی بدارند و در راستای ضربه زدن به وحدت عراق برای دستیابی به مکاسب مادی حرکت نکنند.

وی تاکید کرد: اراده عراقی ها توطئه های صهیونیستها برای تجزیه عراق به مناطق کوچکتر را در هم خواهد شکست و تلاشهای مزدورانی که مدعی اسلام هستند راه به جایی نمی برد.

المحمداوی اعلام کرد: کسانی که در راستای تبلیغ تقسیم عراق به ایالتها حرکت می کنند تلاش بیهودی دارند  و ایالتها و طرحهای تجزیه طلبانه در عراق جایی ندارد.