تحولات مصر/

اخبار ضد و نقض درباره خروج پسران مبارک از زندان/درگیری شدید در عین شمس

سیاسی

اخبار ضد و نقیض درباره خروج پسران رئیس جمهوری دیکتاتور مخلوع از زندان و درگیری شدید در عین شمس در قاهره میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی از مهمترین اخبار مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع نزدیک به خانواده حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر اعلام کردند: علاء و جمال مبارک زندان طره را عصر روز گذشته ترک کرده اند.

به گفته این منابع، علاء و  جمال با یک خودرو کیا کارینز به همراه محمود الجمال تاجر مصری زندان را ترک کرده اند.

این درحالی است که یک منبع وابسته به وزارت کشور مصر خروج علاء و جمال را تکذیب کرد و افزود: آنها هنوز در زندان هستند و زندان را ترک نکرده اند.

از سوی دیگر منطقه مزلقان در  عین شمس قاهره شاهد درگیری های شدید میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی است و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشک آور استفاده می کنند.

این منابع بیان کردند: ساکنان منطقه از جنگ و گریز میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی نگران هستند.