فیلم/ حمله خمپاره ای به بندر ماریوپل در شرق اوکراین

سیاسی

روز گذشته شلیک چند خمپاره به شهر بندری ماریوپل واقع در شرق اوکراین دهها کشته و مجروح بر جا گذاشت.

فیلم/ حمله خمپاره ای به بندر ماریوپل در شرق اوکراینروز گذشته شلیک چند خمپاره به شهر بندری ماریوپل واقع در شرق اوکراین دهها کشته و مجروح بر جا گذاشت.