الدستور:حماس با حزب الله خوش رفتاری می کند تا دوباره به آغوش ایران بازگردد

واحد مرکزی خبر نوشت:

الدستور نوشت: حماس با حزب الله خوش رفتاری می کند تا دوباره به آغوش ایران بازگردد.
پایگاه اینترنتی این روزنامه در شماره امروز خود در مقاله ای به قلم « ماهر ابوطیر» نوشت : ارزیابی سیاسی از جایگاه عربی و منطقه ای جنبش حماس نشانگر این است با توجه به معادلات متغیر در منطقه این جنبش از محاصره سیاسی در جبهه های مختلف رنج می برد بنابراین رویه خوش رفتاری با حزب الله را در پیش گرفته است تا دوباره به دامان ایران بازگردد .
این مقاله نویس تصریح کرد: جنگ اخیر اسرائیل در غزه شکاف سیاسی بسیاری در این جنبش ایجاد کرد و اکنون حماس تلاش می کند تا موضع و جایگاه سیاسی خود را در منطقه پیدا کند زیرا بسیاری از طرفها این هدف را به خوبی درک کرده اند زیرا با توجه معادله اخوان المسملین در مصر و موقعیت آنها در کشورهای دیگر به آنها اجازه نمی دهند دوباره جایگاه خود را در منطقه بدست آورند.
وی خاطر نشان کرد: چند ماه پیش حدود چهل دقیقه با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس تلفنی در این باره گفتگو کردم اما یکی از دوستانم به نام «ابو الولید» در آنروز به من گفت درست که حماس سلاح و میدان را بدست دارد و این قویترین معادله برایش محسوب می شود زیرا بعد از برکناری محمد مرسی پشتوانه ای برایشان فراهم نیست و شرایط منطقه ای مانند گذشته برایش هموار نیست.
وی افزود: ما اکنون شاهد این روزها هستیم زیرا بازسازی غزه متوقف شده و درهای سیاسی نیز به روی حماس بسته شده است و برخی ها در تلاشند تا از تمامی راهها این جنبش را در انزوا قرار دهند.
این نویسنده عرب گفت: حماس دفاتر قدیمی خود را بازنگری کرد اما دید اردودگاه ایران، حزب الله و سوریه که داوطلبانه به علت بهار عربی در سوریه و دیگر عوامل از آنها جدا شد همچنان برایش فراهم است.
وی خاطر نشان کرد: اکنون اردوگاه ایران، حزب الله و سوریه دیگر مانند گذشته با طمانینه و اعتماد به حماس نگاه نمی کند بنابراین شاید بازگشت دوباره حماس به این اردوگاه فقط جنبه نمایشی برای آنها داشته باشد.
این روزنامه در ادامه این مطلب نوشت: باید تسلیت «محمد الضیف» فرمانده کل گردانهای عزالدین قسام و تسلیت «اسماعیل هنیه» را به خاطر کشته شدن کادر حزب الله در قنیطره با دقت بالا و ژرف بینی مطالعه کرد زیرا این تسلیت این دو نفر به حزب الله در این مقطع زمانی حامل پیامهایی است.
این نویسنده خاطر نشان کرد : تسلیت محمد الضیف و اسماعیل هنیه به حزب الله به خاطر کشته شدن عوامل این حزب در قنیطره از یک هدف بیشتر است . نخست اینکه حساسیت طرفهای عربی و منطقه ای را مقابل تحرکات اسرائیل برانگیزند بدین معنا که آنها با این پیامها می خواهند از لحاظ تاکتیکی یخ رکود روابط حماس با کشورهای عربی و منطقه ای را آب کنند.
دوم اینکه بهبود روابط حماس با اردوگاه ایران، سوریه و حزب الله بدین معناست که نبرد مقاومت علیه اسرائیل یکسان است و به مذهب ارتباطی ندارد بنابراین پیام تسلیت محمد الضیف و اسماعیل هنیه به حزب الله نشانگر این است که با توجه به آنچه در سوریه می گذرد این اردوگاه از تنش های به وجود آمده بین آنها و حماس چشم پوشی کند زیرا بعد از شکست ارودگاه «اسلام سیاسی سنی» در برخی کشورها حماس نیاز به یک هم پیمان قدرتمند در منطقه دارد.
این مقاله نویس افزود:حماس تلاش می کند دوباره با نزدیک شدن به ایران، سوریه و حزب الله از محاصره منطقه ای رها شود اما این رویکرد جدید نگرانی برخی کشورهای عربی را برانگیخته است بنابراین اگر حماس موفق شود به این اردوگاه نزدیک شود باید بهای سنگینی به خاطر اشتباهات محاسباتی خود در منطقه بپردازد.
این منبع در پایان نوشت: حال این سئوال باقی است که آیا اردوگاه ایران، سوریه و حزب الله قبول می کند دوباره این جنبش به آغوش آنها بازگردد یا اینکه باید حسن نیت وصداقت بیشتری نشان دهد.

49261

کد N693120