دفتر فروش سهام پدیده شاندیز در بجنورد ‌پلمپ شد

سیاست داخلی

به‌دنبال فعالیت دفتر نمایندگی موسسه پشتیبانی پدیده شاندیز در بجنورد و مبادرت این دفتر به ارائه و فروش سهام، تا اطلاع ثانوی از فعالیت دفتر نمایندگی پدیده شاندیز در بجنورد جلوگیری و این مکان پلمپ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: به‌دنبال فعالیت دفتر نمایندگی موسسه پشتیبانی پدیده شاندیز در بجنورد و مبادرت این دفتر به ارائه و فروش سهام، تا اطلاع ثانوی از فعالیت دفتر نمایندگی پدیده شاندیز در بجنورد جلوگیری و این مکان پلمپ شده است.

به گزارش ایلنا، مسلم محمدیاران اظهار کرد: با توجه به این که این موسسه بدون اخذ مجوزهای لازم و عدم ارائه مدارکی دال بر قراردادی برای فعالیت در استان مبادرت به راه اندازی دفتر نمایندگی فروش سهام شرکت ابنیه پدیده شاندیز کرده، دفتر آن در بجنورد پلمپ شد.

وی خاطرنشان کرد: حدود دو هزار و 500 نفر از شهروندان مبادرت به خرید سهام از این شرکت کرده بودند که دفتر این موسسه موظف به باز پس گرفتن سهام از مشتریان شده بود.

یاران ادامه داد: پس از پایان پس گرفتن سهام بسیاری از شهروندان استان توسط نمایندگی یاد شده، از ادامه فعالیت این دفتر در استان جلوگیری به عمل آمد.

این مقام مسئول علت عدم پلمپ این دفتر تاکنون را سهولت دسترسی سهامداران به آن اعلام کرد و گفت: با پلمپ این دفتر سهامداران مجبور می‌شدند به نمایندگی مرکزی در مشهد مراجعه کنند که برای جلوگیری از این کار، فعالیت موسسه را در گذشته محدود کردیم.

یاران تاکید کرد: شهروندان همواره باید برای مشارکت در این گونه طرح‌ها و پروژه‌ها به ابعاد گوناگون حقوقی، قضایی و نکات پیشگیرانه توجه داشته باشند و تجربیات گذشته و مشکلات بوجود آمده در پروژه‌ها و ابهامات و تبعات سوء آینده را در نظر بگیرند و صرف افتتاح دفتر و به کارگیری چندین کارمند و کارشناس دلیلی برای مجوز فعالیت کاری نمی‌شود.

کد N693051