وزیر خارجه کرواسی در پاسخ به مهر:

فرآیند لغو تحریم ها باید آغاز شود

سیاسی

وزیر امور خارجه کرواسی گفت: فرآیند لغو تحریم ها در مورد ایران در پی توافق هسته‌ای باید آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وسنا پوسیچ وزیر امور خارجه کرواسی در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این باره که کرواسی چه اقداماتی در اتحادیه اروپا در خصوص رفع تحریم ها انجام خواهد داد، گفت: کرواسی عضو جدید اتحادیه اروپاست و از طرف فرایندهای اتحادیه اروپا در کل مذاکرات هسته ای ایران نقش دارد.

وی افزود: یکسری الزامات تعریف شده وجود دارد که از سوی گروه 1+5 تعیین شده است، ما معتقد نیستیم که الزامات باید تغییر پیدا کند و تغییری حاصل شود.

وزیر امور خارجه کرواسی تصریح کرد: در پی مواردی که در مذاکرات تصویب شد و توافقی که صورت خواهد  گرفت، باید فرآیند لغو تحریم ها آغاز شود و این اقدام در بازه زمانی مشخص و تعیین شده صورت می گیرد.