هشدار ناظران به تشکیل شاخه داعش در افغانستان

روزنامه کریستین ساینس مانیتور نسبت به شکل گیری شاخه داعش در استان هلمند افغانستان هشدار داد. هشدار ناظران به تشکیل شاخه داعش در افغانستان

این روزنامه نوشت: گفته می شود 'ملا عبدالرئوف' مبارز دوران شوروی و عضو پیشین طالبان که سابقه بازداشت در گوانتانامو را نیز در پرونده دارد، سرگرم تشکیل گروهی شبه نظامی و وفادار به داعش است.

اندکی بالاتر از استان هلمند، ستیزه جویان پیشاپیش در برخی نقاط از استان لوگر پرچم های سیاه داعش را برافراشته اند.

به نوشته کریستین ساینس مانیتور، حضور و سازماندهی داعش در افغانستان، هنوز در حد شایعه و گزارش های تایید نشده است و مقام های مسوول برافراشته شدن پرچم های سیاه در برخی نقاط استان لوگر را نوعی جنگ تبلیغاتی می دانند؛ با این حال، سابقه شکل گیری گروه هایی مانند القاعده و طالبان در این کشور، سبب می شود ناظران گزارش هایی از این دست را جدی بگیرند.

مقام های دولتی در هلمند می گویند هیچ نشانی از پیوستن 'ملا عبدالرئوف' به داعش نیست و او همزمان با فاصله گرفتن از طالبان، در حال تشکیل گروه شبه نظامیِ خود است.

برخی نیز معتقدند تشکیل داعش در افغانستان، بیش از آنکه تهدیدی برای دولت کابل باشد، تهدیدی برای طالبان خواهد بود؛ چراکه چنین گروهی به طور طبیعی به رقیب شبه نظامی طالبان تبدیل می شود.

4949

کد N692630