شلیک تیر هوایی در صنعا برای متفرق کردن تظاهرکنندگان

واحدمرکزی خبر نوشت:

شاهدان اعلام کرد نیروهای کمیته مردمی در یمن روز یکشنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تیرهوایی شلیک کردند. گفته می شود تظاهرکنندگان در اعتراض به کنترل صنعا به دست کمیته مردمی یمن به خیابان ها ریخته بودند. شاهدان اعلام کردند چندین معترض که در نزدیکی دانشگاه صنعا تجمع کرده بودند، زخمی شدند و نیروهای کمیته مردمی یمن چندین تن از معترضان را نیز بازداشت کردند. گفته می شود نیروهای کمیته های مردمی یمن به خبرنگاران حمله کردند و دوربین های آنها را در هم شکستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از صنعا، نیروهای کمیته مردمی یمن - که از ماه سپتامبر گذشته کنترل بیشتر بخش های صنعا را در دست دارد - هفته گذشته کاخ ریاست جمهوری این کشور را اشغال کردند . این موضوع سبب شد عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کند. همچنین اعلام شد نشست روز یکشنبه پارلمان یمن برای بررسی موضوع پیشنهاد استعفای رئیس جمهور بار دیگر به تعویق افتاده است.

4949

کد N692628