تذکر ۱۲ نماینده به رئیس جمهور در مورد فعالیت افراد دو تابعیتی در دولت

سیاسی

۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس جمهور نسبت به به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا در سمت مسئول ارشد دفتر رئیس جمهور انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر سوال کتبی ۱۲ نماینده مجلس از رئیس جمهور به هیات رئیسه ارائه شد.

در این نامه نمایندگان خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولیت دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.

در این نامه که خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده است آمده است همانطور که مستحضرید طبق قانون، به کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نیست. لیکن متاسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولان ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا می باشد.

در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می تواند مخاطره آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعا واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.

دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه ای افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری شان چاره بیندیشند.