معافیت صندوق حمایت از بازار سرمایه از مالیات و عوارض

سیاسی

با تصویب نمایندگان صندوق حمایت از بازار سرمایه از هرگونه مالیات و عوارض معاف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی موارد دارای ابهام و ایراد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که پیش از این به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود با تصویب یک ماده الحاقی مقرر کردند که فعالیت های صندوق حمایت از بازار سرمایه در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشند.

بر این اساس این ماده احاقی با 140 رای موافق 22 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.