بیلد:

عربستان منبع مهم تامین تسلیحات سنگین خود را از دست داد

سیاسی

یک روزنامه آلمانی در گزارشی نوشت: آلمان انتقال تسلیحات سنگین خود را به عربستان سعودی به علت ناآرامی در منطقه لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی بیلد، مقامات آلمانی از توقف انتقال تسلیحات سنگین به عربستان سعودی در پی ادامه ناآرامی ها در منطقه خبر داده اند.

بنابراین گزارش، این تصمیم  چهارشنبه گذشته در نشست کابینه آلمان با حضور «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور اتخاذ شده است.

در این نشست تمامی درخواستهای مطرح شده از سوی عربستان سعودی در زمینه تحویل تسلیحات سنگین لغو و یا بررسی آن به تعویق افتاده است.

بنابر اعلام روزنامه بیلد، 60 درصد مردم آلمان با ادامه روابط اقتصادی و تجاری با عربستان سعودی به علت نقض حقوق بشر در این کشور مخالفند. همچنین 78 درصد از مردم این کشور با فروش تسلیحات به این کشور در شرایط کنونی مخالف هستند.