اعتراض سنگالی ها به هتاکی شارلی ابدو/ معترضان پرچم فرانسه را آتش زدند

سیاسی

سنگالی ها در اعتراض به اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو پرچم فرانسه را آتش زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از تظاهرات هزاران سنگالی از جمله نخست وزیر این کشور در داکار در اعتراض به اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو خبر داد.

معترضان که در میان آنها افرادی از اعضای دولت، نمایندگان پارلمان، نمایندگانی از جامعه مدنی و مقامات مذهبی سنگال حضور داشتند، با آتش زدن پرچم فرانسه و سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به اقدام نشریه شارلی ابدو اعلام کردند.

یادآور می شود مجله شارلی ابدو که هدف حمله گروه های تندرو قرار گرفته اقدام به انتشار کاریکاتور موهن نسبت به پیامبر اسلام(ص) کرده است.