سعود الفیصل در آمریکا تحت عمل جراحی قرار گرفت

سیاسی

منابع عربی ازموفقیت آمیز بودن عمل جراحی سعود الفیصل در ناحیه ستون فقرات در آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، دفتر پادشاهی عربستان با انتشار بیانیه ای از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی «سعود الفیصل» وزیر خارجه عربستان خبر داد.

بر اساس این گزارش فیصل اخیرا اقدام به عمل جراحی در ناحیه ستون فقرات در آمریکا داشته است که طبق بیانیه دفتر پادشاهی این عمل موفقیت آمیز بوده است.