۹ بهمن در سطح معاونان برگزار می شود:

استانبول میزبان دور جدید مذاکرات ایران و ۱+۵

سیاسی

دور آتی مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان ۲۹ ژانویه در استانبول برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دور آتی مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در استانبول برگزار می شود.

بر اساس این گزارش این مذاکرات در سطح معاونان وزیر امورخارجه در تاریخ ۲۹ ژانویه (۹ بهمن ماه) برگزار خواهد شد.

معاونان وزیر امور خارجه کشورمان طی دیروز و امروز نیز در زوریخ سوئیس با معاونان وزیرامورخارجه آمریکا دیدار می کند.