اخبار بحرین؛

اقامه نماز در مساجد ویران شده/تداوم تظاهرات ضد بازداشت علی سلمان

سیاسی

اقامه نماز در مساجد ویران شده از سوی آل خلیفه و ادامه تظاهرات ضد بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق از مهمترین اخبار بحرین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از اقامه نماز در مسجد العلویات در الزنج که در طول دوره موسوم به حالت فوق العاده ویران شده اند خبر دادند.

همچنین زنجیره انسانی در اعتراض به ادامه بازداشت و محاکمه شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق ایجاد شد.

این منابع افزودند: در مسجد عین رستان در منطقه عالی نیز نماز مشابهی برپا شد.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از سرکوب تظاهراتی که درمنامه در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان برگزار شد خبر دادند.

در ابوصبیع نیز تظاهرات مشابهی در مخالفت با محاکمه شیخ علی سلمان برگزار شد.در ستره نیز نظامیان آل خلیفه تظاهرات را سرکوب کردند.