اعضای شورای حزب ندای ایرانیان در استان قم مشخص شدند

سیاست داخلی

با پیشنهاد کمیته استان‌های حزب ندای ایرانیان و موافقت کمیته تشکیلات و هیات اجرایی این حزب، عضویت افراد ذیل در شورای موقت شاخه‌ استان قم به تأیید رسید.

یازده عضو شورای موقت شاخه‌ حزب ندای ایرانیان در استان قم انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، با پیشنهاد کمیته استان‌های حزب ندای ایرانیان و موافقت کمیته تشکیلات و هیات اجرایی این حزب، عضویت افراد ذیل در شورای موقت شاخه‌ استان قم به تأیید رسید.

۱- سید هادی شفیعی
۲- محمد رضا جهاندوست
۳- محمد باقر حقانی فضل
۴- علیرضا صالحی
۵- ابوالفضل گایینی
۶- محسن صفا
۷- ابوالفضل نوروزی
۸- سعید خوب بخت
۹- مهدی یوسفی
۱۰- محمد حیدری
۱۱- محمدرضا وفایی

گفتنی است پیش از این اسامی اعضای شورای موقت استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، کرمانشاه، همدان و کردستان تصویب و منتشر شده بود و در روزهای آینده اسامی اعضای شورای موقت سایر استان‌ها نیز اعلام خواهد شد.

کد N690903