اخوان المسلمین مصر صدور پیام تسلیت برای مرگ پادشاه عربستان را تکذیب کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

دبیر کمیته روابط خارجی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر، اخبار منتشر شده مبنی بر پیام تسلیت رسمی اخوان المسلمین مصر به مناسبت درگذشت پادشاه عربستان را نادرست خواند و رد کرد. به گزارش پایگاه خبری روزنامه المصریون مصر، محمد سودان گفت:« اخوان المسلمین تاکنون به مناسبت مرگ پادشاه عربستان هیچ پیام تسلیت رسمی صادر نکرده است و آنچه در پایگاه اینترنتی «اخوان وب» و «توئیتر« منتشر شد پیام های شخصی است و موضع رسمی اخوان المسلمین به شمار نمی آید.» وی با بیان اینکه اخوان المسلمین در این زمینه به زودی بیانیه ای صادر می کند، ابراز امیدواری کرد پادشاه جدید عربستان در پی آن باشد تا روابط این کشور را با اخوان المسلمین به دوران قبل از کودتای نظامی در مصر بازگرداند و از تروریست خواندن اخوان المسلمین عدول کند. اخیرا در توئیتر و پایگاه اخوان وب مطلبی منتشر شد که در آن از طرف اخوان المسلمین مصر درگذشت پادشاه عربستان تسلیت گفته شد. این پیام با واکنش تند جوانان هوادار اخوان المسلمین مواجه شد و حتی یحیی حامد وزیر سرمایه گذاری سابق ( وزیر دولت هشام قندیل در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی) این اقدام را غیر مسئولانه خواند. احمد غانم از فعالان جوان در اخوان المسلمین نیز در این باره گفت:« کسی که از کشتار اعضای اخوان المسلمین حمایت کرد مستحق تسلیت گفتن نیست، آل سعود در ریخته شدن خون اخوانی ها سهیم اند... کسی که امروز به مناسبت مرگ ملک عبدالله پیام تسلیت می دهد فردا نیز انتظار دارد سیسی بخشیده شود.» احمد عبدالعزیز مشاور رسانه ای محمد مرسی در دوران ریاست جمهوری نیز، از کسانی که با نام اخوان المسلمین برای مرگ پادشاه عربستان پیام تسلیت داده اند اعلام برائت کرد و در معرفی ملک عبدالله گفت:« خدایا او با دین تو جنگید، به اولیای تو اهانت کرد، به دشمنانت یاری رساند و در هر مصیبتی که این سالها بر اسلام رفت سهیم بود در نتیجه با او با عدالتت برخوردکن نه رحمتت.» جمال حشمت از رهبران اخوان المسلمین نیز در صفحه شخصی خود در فیسبوک خدا را به دلیل مرگ پادشاه عربستان شکر کرد و نوشت از خدا می خواهیم کسی را که در مرگ چنین فردی غمگین می شود با همین فرد محشور کند.»

4949

کد N690655