حضور مدیرمسئول «مردم امروز» در دادسرا به دوشنبه موکول شد

دادسراي عمومي و انقلاب

وکیل‌مدافع مدیرمسئول روزنامه توقیف شده «مردم امروز» گفت با تصمیم بازپرس قرار شد که روز دوشنبه برای بررسی پرونده موکلم در دادسرا حاضر شویم.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: پیرو احضار قبلی با مدیرمسئول روزنامه مردم امروز در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافتیم اما بازپرس، جلسه تفهیم اتهام و اخذ دفاع را به دوشنبه - 6بهمن ماه - موکول کرد.

وی افزود: دوشنبه با آقای ستاری مدیرمسئول روزنامه مردم امروز به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه می رویم تا دفاعیات خود را ارایه کنیم.

به گزارش ایسنا، روزنامه «مردم امروز» شنبه - 27 دی - با دستور مقام قضایی به دلیل انتشار مطلبی تحت عنوان « من هم شارلی هستم» توقیف شد.

انتهای پیام

کد N690509