ادامه تحرکات ضد اسلامی در اروپا؛

پگیدا بار دیگر تظاهرات برگزار می کند

سیاسی

گروه ضد اسلامی پگیدا روز یکشنبه تظاهراتی در شهر درسدن برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ،با توجه به اینکه پگیدا همواره تظاهرات خود را روز دوشنبه برگزار می کند،اما این بار در نظر دارد روز یکشنبه تظاهرات خود را برگزار کند.

گروه پگیدا در صفحه فیس بوک خود اعلام کرده است :ما این بار استثنا قایل می شویم و این بار سیزدهمین تظاهرات خود را در روز یکشنبه برگزار خواهیم کرد.

پگیدا تظاهرات هفتگی خود را در رور 20 اکتبر 2014 با حضور 500 تظاهرکننده در درسدن آغاز کرد، اما این اعتراضات در طول سه ماه افزایش یافت.

سازمان دهندگان تظاهرات پگیدا اعلام کردند:این احتمال وجود دارد که حدود 25 هزار تظاهرکننده به تظاهرات روز یکشنبه در درسدن بپیوندند.

در تظاهرات روز 21 ژانویه یکی از گروه های نزدیک به پگیدا در لایپزیک کمتر از هزار نفر حضور داشتند در حالی که انتظار می رفت بیش از 30 هزار نفر در آن حضور داشته باشند.