عباسپور در گفتگو با مهر مطرح کرد:

تقدیر از قوه قضائیه در صدور حکم رحیمی/ پرونده مهدی هاشمی آزمونی بزرگ

سیاسی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رسیدگی به پرونده مهذی هاشمی یک امتحان برای قوه قضائیه است، مردم در انتظار نتیجه آن هستند تا نسبت به عملکرد دستگاه قضا قضاوت کرده و آن را مرود ارزیابی قرار دهند.

روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تمجید از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با فساد گفت: اقدام قاطعانه دستگاه قضا در صدور حکم پرونده فساد محمدرضا رحیمی قابل ستایش است و نشان می دهد که این دستگاه از استقلال برخوردار است.

وی افزود: دستگاه قضا در موقعیت های حساس و مهم در کشور نشان داده که هرگز تحت تاثیر ارعاب و فشار جناح های مختلف قرار نگرفته و متناسب با مصالح و منافع جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته و اقدام می کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر برخورد قاطعانه دستگاه قضا نبود شاید دستاوردهایی که امروز در کشور به وجود آمده در زمینه برقراری عدالت هرگز وجود نداشت.

نماینده مردم قزوین گفت: از آنجا که دستگاه قضا بی طرفانه و با درنظر گرفتن عدالت و مصالح کشور عمل می کند انتظار داریم که در مواجهه با پرونده مهدی هاشمی هم بدون اغماض و با جسارت و شجاعت عمل کند.

عباسپور افزود: اخبار و اطلاعاتی وجود دارد حاکی از اینکه درباره پرونده مهدی هاشمی قوه قضائیه و قاضی پرونده بسیار تحت فشار هستند حتی اخباری مبنی بر اینکه درباره این پرونده تلاش می شد که قاضی خاص روند جلسات دادگاه را بررسی کند و یا در اسناد و مدارک دست اندازی شده و تغییراتی در آن اعمال شود اما چشم امید مردم درباره این پرونده به قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده یک امتحان برای قوه قضائیه است که مردم در انتظار نتیجه آن هستند تا نسبت به عملکرد دستگاه قضا قضاوت کرده و آن را مورد ارزیابی قرار دهند.