در حاشیه اجلاس داووس صورت گرفت؛

رایزنی ظریف و کری

سیاسی

ظریف وزیر امور خارجه ایران و کری همتای آمریکایی در حال رایزنی در داووس سوئیس و در حاشیه چهل و پنجمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد و در محل برگزاری کنفرانس‌‌های داووس هستند.

وزرای خارجه ایران و آمریکا در داووس سوئیس و در حاشیه چهل و پنجمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در حال رایزنی هستند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی در حال رایزنی در داووس سوئیس و در حاشیه چهل و پنجمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد و در محل برگزاری کنفرانس‌‌های داووس هستند.

 

کد N690015