هشدار ستاد حقوق بشر نسبت به گسترش موج اسلام هراسی در فرانسه و غرب

سیاست داخلی

اقدام هتاکانه یک استاد مدرسه وکالت پاریس در برهنه شدن مقابل یک دختر محجبه مسلمان به منظور اخراج او از کلاس درس، ادامه موج اسلام هراسی و تعصب جاهلی علیه مسلمانان در غرب است که به بهانه اقدامات تروریستی پاریس شدت گرفته است.

ستاد حقوق بشر با صدور بیانیه ای نسبت به گسترش موج اسلام هراسی در فرانسه و اروپا به دنبال حادثه تروریستی پاریس هشدار داد.

به گزارش ایلنا، ستاد حقوق بشر در این بیانیه آورده است: اقدام هتاکانه یک استاد مدرسه وکالت پاریس در برهنه شدن مقابل یک دختر محجبه مسلمان به منظور اخراج او از کلاس درس، ادامه موج اسلام هراسی و تعصب جاهلی علیه مسلمانان در غرب است که به بهانه اقدامات تروریستی پاریس شدت گرفته است.

'تکرار سریال نژادپرستانه و اسلام ستیزانه نشریات غربی که این بار توسط نشریه فرانسوی شارلی ابدو خشم و انزجار مسلمانان و آزاد اندیشان در سراسر جهان را برانگیخت و سوخت لازم برای اقدام تروریستی را فراهم کرد، با این گونه اقدامات وارد مرحله گسترده تری می شود'.

ستاد حقوق بشر جسارت و تعرض این استاد مدرسه وکالت پاریس به دانشجوی دختر محجبه مسلمان را نشانگر شرایط غیر قابل تحمل ناشی از تبعیض و اسلام هراسی و نژادپرستی در جامعه فرانسه و بخش قابل توجهی از اروپا و غرب دانست که برای صلح و امنیت جهانی بسیار هشدار دهنده است.

'متاسفانه اینگونه اقدامات که نقض صریح حقوق بشر در آزادی عقیده و افکار و همچنین اصل پذیرفته شده احترام به ادیان الهی و آسمانی است، نشان می دهد که تمام مرزهای ادعا شده حقوق بشری و ارزش های تبلیغ شده لیبرالیسم غربی یکی پس از دیگری در دره تعصب، خودمحوری، نژاد پرستی و نابردباری سقوط کرده است'.

ستاد حقوق بشر در این بیانیه می افزاید: متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم که نابردباری علیه مسلمانان از گوشه و کنار خیابان، به محل کار و حتی به محیط های آکادمیک کشیده شده است که در واقع باید مظهر تسامح و احترام متقابل بین فرهنگ ها و ادیان و مذاهب مختلف باشند؛ درتاریخ نمونه های اخراج دانشجویان به بهانه های سیاسی، اعتقادی و دینی در غرب سابقه دارد و یادگار دوران تفتیش عقاید و جنگ های صلیبی است.

'ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن تروریسم در تمامی اشکال آن، تعهدات دولت ها به میثاق های بین المللی و کنوانسیون های مربوطه حقوق بشری در خصوص احترام به آزادی عقیده و افکار، عدم نژادپرستی، آزادی مذهب، حفظ حقوق اقلیت ها و حفظ کرامت و شرافت انسانی را یادآوری نموده و اعلام می دارد ایفای نقش فعال دولتی در حوادث اخیر و تهییج افکار عمومی به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و از این دولت ها می خواهد تا در چارچوب تعهدات خود به سازوکارهای حقوق بشری عمل نموده و از تکرار چنین اقداماتی که منجر به نقض حقوق مسلمانان و تحریک احساسات آنها می شود، جلوگیری کند'.

این بیانیه با استناد به ماده 20 میثاق حقوق بین المللی سیاسی و مدنی که می گوید 'هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی، نژادی و یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا خشونت باشد، باید به موجب قانون ممنوع گردد.'، توهین و اهانت به مقدسات دینی بویژه پیامبران الهی را به هیچ وجه به بهانه آزادی بیان قابل قبول نمی داند.

ستاد حقوق بشر در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به ماده 19 میثاق مذکور اضافه می کند، براساس این ماده، حق آزادی بیان، مستلزم حقوق و مسوولیت های خاص است و لذا می تواند تابع محدودیت های معینی برای احترام به حقوق و آزادی های دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، و اخلاق عمومی گردد.

'سازمان یونسکو نیز باید مسئله تبعیض علیه مسلمانان، توهین به مقدسات و هتک حرمت آنها را خصوصا در محیط های دانشگاهی غرب جه به بهانه حجاب و دیانت و چه به بهانه نژاد و ملیت، به نحو جدی پیگیری نماید؛ بدون شک ادامه این جریان غیر انسانی و ضد بشری خسارات فراوانی را برای تمام ملت های دنیا در بر خواهد داشت'.

ستاد حقوق بشر در پایان این بیانیه آورده است: اگرچه اقدام این استاد فرانسوی، نماد نابردباری و جاهلیت مدرن است، اما همانگونه که در پیام اخیر مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی مورد توجه قرار گرفته، مقاومت دانشجویان کلاس وی در مقابله با اقدام این استاد هتاک، بسیار امید بخش است و نشان می دهد که نسل جوان امروز غرب تمایل ندارد خود را دربست در اختیار ترفندهای سیاستمداران و مافیای رسانه ای غربی صهیونیستی قرار دهد.

کد N689761