نگرانی نهادهای اروپایی از پیروزی چپ گرایان افراطی در یونان

واحد مرکزی خبر نوشت:

پیروزی حزب چپ گرای افراطی سیریزا یونان در انتخابات پارلمانی به کابوسی برای وام دهندگان به این کشور تبدیل شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، نظرسنجی ها در یونان حاکی از پیروزی حزب چپ گرای سیریزا در انتخابات پارلمانی این کشور است. این نتیجه به کابوسی برای وام دهندگان به یونان تبدیل شده است.
الکسی سیپراس رهبر حزب راست گرای افراطی سیریزا طبق نظرسنجی ها با پیروزی در انتخابات پارلمانی نخست وزیر یونان خواهد شد.
وی وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات، سیاست های ریاضتی را که از زمان بحران اقتصادی سال دوهزار و نه در یونان اجرا می شود متوقف کند.
مردم یونان که از اجرای سیاست های اقتصادی فرسوده شده اند به شدت جذب اظهارات سیپراس شده اند. افزایش دستمزدها، افزایش هزینه های دولت و لغو بازپرداخت حدود دو سوم بدهی های دولتی از جمله پیشنهادهای الکسی سیپراس است که با توافق امضا شده با ترویکا(بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا) مغایرت دارد.
با این حال سیپراس اعلام کرده است خروج از منطقه یورو را در برنامه ندارد.

4949

کد N689717