در شهر زوریخ؛

معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار کردند

سیاست خارجی

سیدعباس عراقچی؛ معاون وزیر امور خارجه ایران و وندی شرمن؛ معاون وزیر امور آمریکا٬ در شهر زوریخ سوئیس با یکدیگر دیدار کردند.

معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در شهر زوریخ سوئیس با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش ایلنا٬ سیدعباس عراقچی و وندی شرمن٬ در شهر زوریخ سوئیس با یکدیگر دیدار کردند.

وندی شرمن٬ مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و معاون وزیر امور خارجه آمریکا ریاست هیات واشنگتن را بر عهده دارد.

سیدعباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران٬ 28 دیماه پس از پایان نشست معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 در ژنو گفته بود: در اوایل فوریه مجددا مذاکرات 1+5 را ادامه خواهیم داد.

 

کد N689480