عفو بین الملل خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط شیخ سلمان شد

سیاسی

سازمان عفو بین الملل ضمن محکوم کردن اقدام آل خلیفه در بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای دستگیری «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی شد.

در این بیانیه آمده است که دستگیری شیخ سلمان به سبب سخنرانیهای عمومی وی در سالهای 2012 و 2014 و همچنین تصریحات وی در نشست مجمع عمومی حزبش در دوره اخیر صورت گرفته است.

در این بیانیه تاکید شده است که شیخ سلمان زندانی سیاسی است و هرچه زودتر باید آزاد شود.

عفو بین الملل همچنین در واکنش به صدور حکم شش ماه حبس توسط دستگاه قضایی بحرین علیه «نبیل رجب» فعال حقوق بشر بحرینی صدور این این حکم را به مثابه نقض آزادی بیان دانست.

 وزارت خارجه آمریکا نیز صدور حکم مذکور علیه نبیل رجب را محکوم کرد.