رسوایی جدید برای رئیس 20 ساله کنگره ایالتی نیویورک

سیاسی

عضو ارشد دموکرات و رئیس 20 ساله کنگره ایالتی نیویورک به فساد مالی و رشوه خواری متهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز از بازداشت «شلدون سیلور» رئیس کنگره ایالتی نیویورک از حزب دموکرات آمریکا به اتهام فساد مالی و رشوه خواری خبر داد که از سال ۱۹۹۴ عهده دار این سمت بوده است.

گرفتن میلیون ها دلار رشوه از شرکت های ساختمانی در این ایالت و اعمال نفوذ در قوانین ایالتی از دیگر اتهامات علیه شلدون سیلور است که به دفتر اف بی آی در جنوب شهر نیویورک منتقل شده است.